kasy i drukarki fiskalne


Kasy fiskalne, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Katowice, Czeladź, Mysłowice serwis urządzeń fiskalnych, serwis kas fiskalnych, Dąbrowa Górnicza Bandrowskiego, sprzedaż kas fiskalnych, tanie kasy fiskalne, fiskalizacja, Posnet, Aclas, Farex

SPRZEDAŻ, FISKALIZACJA, SERWIS

mw4it  Polecamy kasy i drukarki fiskalne czołowych polskich producentów:

POSNET Polska S.A. <KLIK>

ACLAS Polska Sp. z o.o. <KLIK>

KASY ONLINE


Dojazd do klienta gratis, dobierzemy urządzenie dopasowane do specyfiki Państwa działalności. Wypełniamy wszelkie niezbędne dokumenty.

Nie generujemy dodatkowych kosztów, ceny producenta są ceną końcową zakupu urządzenia.

Fiskalizacja 1,00 PLN

Przegląd obowiązkowy urządzenia rejestrującego 100,00 PLN brutto

Polecamy zintegrowane z kasą fiskalną terminale płatnicze POLCARD

Sprzedający towary i usługi, którego przychody przekroczyły graniczną wartość określoną przez Ministerstwo Finansów, jest obowiązany do rejestracji sprzedaży detalicznej przy pomocy fiskalnego urządzenia rejestrującego. Sprzedaż niektórych grup towarów (np. alkoholu, papierosów) obligatoryjnie podlega rejestracji  bez względu na wysokość obrotu.

Przegląd okresowy urządzenia rejestrującego (fiskalnego)

jest czynnością obowiązkową wynikającą z przepisów skarbowych a  a dopilnowanie jego terminu spoczywa na Użytkowniku urządzenia (§ 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących). Głównym celem przeglądu okresowego jest sprawdzenie poprawności działania urządzenia oraz kontrola całości i nienaruszalności jego plomb. Przegląd ustawowy jest usługą płatną. Brak terminowego przeglądu traktowany jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi - zgodnie z artykułem 61 § 3 k.k.s. możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.