podpis elektroniczny


podpis elektroniczny, e-podpis, certyfikat kwalifikowany, bezpieczny podpis elektroniczny, odnowienie podpisu elektronicznego, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Olkusz, Zawiercie, Siemianowice, Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie

Mobilny Partnerski Punkt Rejestracji

Certyfikatu CenCert  można używać od razu !

zadzwoń: 517 446 789

 obsługa i instalacja w siedzibie klienta:

  • Weryfikacja tożsamości Subskrybenta

  • Personalizacja zestawu z podpisem elektronicznym 

  • Instalacja aplikacji na wskazanej pokazowej stacji roboczej

  • Krótkie szkolenie z obsługi aplikacji PEM-HEART (ok. 15 min.)

  • Instalacja certyfikatu z programem PŁATNIK na pokazowej stacji roboczej.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. każdy podmiot zatrudniający więcej niż 5 pracowników jest zobligowany do składania deklaracji PIT-11, CIT-8 oraz IFT-2 wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z obowiązującym prawem podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma taką samą moc prawną jak tradycyjny podpis składany odręcznie.

Podpis cyfrowy z załącznikiem to informacja dołączona do danych, umożliwiająca weryfikację ich autentyczności i integralności. Norma ISO 7498-2 definiuje podpis cyfrowy jako: „dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem. Ważny podpis cyfrowy umożliwia stwierdzenie, że dokument został stworzony przez określonego autora oraz nie został zmieniony podczas przesyłania. Każdy podpis cyfrowy składany przez tego samego użytkownika jest inny (wyjątek stanowi podpisywanie tego samego dokumentu z wykorzystaniem dopełnienia nielosowego). Natomiast podpis własnoręczny powinien być zawsze taki sam. Podpis cyfrowy jest wielokrotnie trudniejszy do podrobienia od podpisu własnoręcznego.

Link do strony CenCERT