POMIARY OŚWIETLENIA


Pomiary natężenia oświetlenia, instalacje elektryczne, pomiary elektryczne, pomiary fotoelektryczne, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Katowice

POMIARY FOTOELEKTRYCZNE

natężenia oświetlenia na stanowisku pracy 

zaleca się mierzyć co 5 lat
Po remoncie, wymianie oświetlenia, zmianie organizacji stanowisk pracy jest obowiązkowe.

  natężenia oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego

należy mierzyć co 1 rok, ponieważ zalicza się je do urządzeń przeciwpożarowych.

Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązek pomiarów ciąży na każdym pracodawcy.